Skolornas matematiktävling

Villkor

  1. Du får testa dina färdigheter och spela detta spel även om du inte är anmäld till eller kommer att delta i Skolornas matematiktävling 2014.
  2. Deltagarna bedöms utefter hur snabbt de kan lösa alla tre matematiska problem de ställs inför i spelet.
  3. Skolornas matematiktävling kommer inte att använda sig av eller publicera informationen du lämnar efter dig i annan form än på topplistan som finns på startsidan.
  4. Skolornas matematiktävling kan däremot komma att skicka dig information om tävlingen via den mejladress du anger.
  5. Skolornas matematiktävling kommer inte att bedöma eller på något sätt ge fördelar till de som spelar spelet och deltar i Skolornas matematiktävling, mot de som inte spelar spelet och deltar i Skolornas matematiktävling.
  6. Spelet kommer inte att avslutas eller avgöras när Skolornas matematiktävling 2014 inleds den 30 september, utan fortgår och kommer att kvarstå utan utropad vinnare då tävlingen endast fungerar som ett test för de som vill syna sina kunskaper.
  7. Ingen vinst kommer att utdelas och ingen publicitet kommer att ges till den eller de deltagare som får bäst tid i spelet.
  8.  Man får spela spelet tills man själv behagar sluta, och kan försöka slå sin tidigare tid om man vill.

Tillbaks